Support Priser Oversigt Profil Kontakt Kontakt
 

 » Coaching / Supervision

 

Forside

Forældre og børn
Parforholdet
Skilsmisse
Den enlige forsørger
Angst depression  
Chok og traumer
Coaching/supervision 
Grupper
Kurser/undervisning
Healingsmassage
Zoneterapi
Reiki
Mindfuldness
Positiv tænkning
Hjælp dit held
Regressionsterapi
Udviklingsgrupper
Trivsel virksomheden
Kontakt  

Coaching / supervision

Coaching / supervision.
Står du i en faglig/personlig problemstilling, som du har brug for noget sparring på?

Supervision er en kontraktmæssig tidsbestemt, støttende, igangsættende og fagligt kontrollerende proces, hvor jeg som supervisor hjælper med at du/I får integreret faglige kundskaber og holdninger, således at du/I bliver i stand til at agere i forhold til jerese fags teorier og metoder.

Jeg vil som supervisor henholdsvis være støttende og udfordrende og jeg bruger mig selv som person.

Du spiller bold med din supervisor, du siger hvad du tænker og hvad du har lyst til og hvordan du vil gribe det an. Du får feedback og hjælp til at finde en konstruktiv vej til det du gerne vil opnå.

Supervisionen er henholdsvis på det faglige og personlig plan.

Der vil undervejs, med udgangspunkt i din/jeres problemstilling, blive mulighed for at afprøve nye handlemuligheder.

Formålet med supervision er:

-       At supervisanten får øget faglig/personlig udvikling i forhold til relationen mellem den enkelte (medarbejder) og borger/klient

-       At supervisanten reflekterer over egen praksis og ser på egen andel i relationen til borgeren/klienten og finder nye handlemuligheder

-       At modvirke stress og udbrændthed

-       At skabe fordybelse, eftertænksomhed og selvreflektion

-       Ved gruppesupervision, at opnå fællesskab og indsigt i egen og andres fag/personlige problemstillinger.

Supervisionen er henholdsvis på det faglige og personlig plan.

Der vil undervejs, med udgangspunkt i din/jeres problemstilling, blive mulighed for at afprøve nye handlemuligheder.

 

Coaching:

Hvad er det???

Er en metode, der grundlæggende går ud på at afdække sandheden i dit liv og få det bedste frem i dig. Det vil sige, at hensigten med metoden er at afdække og udnytte dine naturlige evner og ressourcer. *Coashing støtter og opmuntre dig til at være den person, du naturligt er, og coaching støtter dig i at opnå det du virkelig, virkelig gerne vil – på en enkelt og effektiv – og også gerne sjov måde.

        -       også tilbud til offentlige og private virksomheder

At supervisanten får øget faglig/personlig udvikling i forhold til relationen mellem den enkelt (medarbejder) og borgeren/klienten.

At supervisaten reglekterer over egen praksis og ser på egen andel i relationen til borgeren/klinten og finder nye handlemuligheder.

At modvirke stress og udbrændthed

At skabe fordybelse, eftertænksomhed og selvreflektion

Er en metode, der grundlæggende går ud på at afdække sandheden i dit liv og få det bedste frem i dig. Det vil sige, at hensigten med metoden er at afdække og udnytte dine naturlige evner og ressourcer. Coaching støtter og opmuntre dig til at være den person, du naturligt er, og coaching støtter dig i at opnå det du virkelig, virkelig gerne vil - på en enkelt og effektiv - og også gerne sjov måde.

Udgangspunktet i coaching er, at du kender alle svarene selv.

Coaching støtter dig i at lytte til det. du intuitivt ved - du ved bedst selv, hvad du ønsker og hvad der er rigtigt og bedst for dig. Du er faktisk den eneste, der ved dete. Du ved bare ikke altid, at du ved det.

Det handler om at finde passionen i livet - det der giver livet værdi og mening for lige netop dig !!!

I coaching er et af de vigtigste redskaber at stille sprøgsmål, der hurtigt og præcist trænger ind til kernen af en given situation, problematik eller mål. Coaching er en frmadrettet og handlingsorienteret metode, der fokuserer på, hvad du vil, hvad der forhindrer dig, og hvad du kan gøre for at opnå det du ønsker. Forandring og udvikling er ikke udelukkende et sprøgsmål om evner - det handler i højere grad om motivation. Coaching motiverer dig til at skabe det liv, du ønsker.

Diffuse tanker trætter og fører ikke rigtig nogen steder hen. Det værdifulde i coaching ligger i, at du tænker tankerne til ende, bliver specifik og kommer til klarhed. Det giver dig bevidsthed om, hvorfor du vælger og gør som du gør.

Når du ved, hvad du vil, opdager du, at du kan. Handlingen ligger lige for - og du kan slet ikke vente med at komme igang. Som coach behøver jeg ikke at kende til emnet, der tales om. Som coach er jeg ikke vejleder, jeg er ikke mentor, jeg er ikke supervisor. Min opgave er udelukkende at stille de rigtige spørgsmål, der kan få dig til at fokusere på det, der støtter dig, frem for hvad der begrænser og forhindre dig i at opnå det du gerne vil.

Coaching er i virkeligheden en meget enkel metode, der lægger sig tæt op af vores sunde fornuft. Coaching er en måde at tænke på, der falder naturligt for de fleste mennesker og som får dig til at føle : YES, det er lige mig.

Coaching skaber mirakler, men det er ikke noget mirakelmiddel, der gør tingene for dig. Du må være indstillet på at gøre en indsats selv.

Nogle ting kræver viljestyrke, andet kræver at du slipper gamle vaner og overbevisninger. Du bliver ikke slank af at læse en slankebog eller tale med en slankeekspert: du kan motiveres og støttes, men du må skabe forandringerne selv.

Coaching er ikke terapi, men i visse tilfælde bevæger samtalen sig i grænselandet mellem terapi og coaching. Kommer en klient til en coach, fordi vedkommende har for lavt selvværd, er der i coaching ikke fokus på fortiden og der foregår ingen analyse af, hvad der er årsagen til dit lave selvværd.

Coaching fokuserer på, hvem du er nu, hvemd du gerne vil være i fremtiden, og hvad du gerne vil have mere af i stedet for det lave selvværd.

Hvem har glæde af coaching ???

Coaching er for alle velfungerende og selvansvarlige mennesker, der ønsker at udvikle sig og forbedre deres liv, og som er indstillet på selv at gøre en indsats. Coaching er for alle, der ønsker at være mere målrettede og som ønsker at få det bedre med sig selv og med andre mennesker - i privatlivet og på jobbet.

Du behøver ikke at have problemer for at opnå positive resultater med coaching. Det er et godt udgangspunkt, at du ønsker at forbedre dit liv, dine relationer og dine resultater.

Coaching kan hjælpe dig med:

- at realisere det du virkelig, virkelig gerne vil

- at lægge en realistisk plan for det, du vil

- at får det bedste frem i dig

- at få klarhed over dine personlige livsværdier

- at få større selvværed

- at føle glæde, frihed og mening

- at opnå bedre resultater

- at forbedre din økonomi

- at få det bedre med dig selv og med andre mennesker

- at udvikle og skabe kærlige relationer

- at integrere din tro i din dagligdag

- at opnå fornemmelsen af indre ro

- at opnå bedre ballance mellem arbejde og privatliv

- at gøre det, du sætter dig for

- at blive bedre til at håndtere stress

- at udvikle din karriere

- at starte og/eller udvikle egen virksomhed

- at udnytte dine kreative evner

- at tage ansvar

- at slippe behovet for kontrol

- at forberede dig - f.eks. på en (ansættelses-) samtale

- at styrke din personlig udvikling

 

 

 

 

 

 


 
til toppen Fagerkærsvej 7, Gerlev 3630  Jægerspris Tlf.: 2534 9840 -  E-mail: Birgitte@rostoch.dk