Support Priser Oversigt Profil Kontakt Kontakt
 

 » Forældre og børn

 

Forside

Forældre og børn
Parforholdet
Skilsmisse
Den enlige forsørger
Angst depression  
Chok og traumer
Coaching/supervision 
Grupper
Kurser/undervisning
Healingsmassage
Zoneterapi
Reiki
Mindfuldness
Positiv tænkning
Hjælp dit held
Regressionsterapi
Udviklingsgrupper
Trivsel virksomheden
Kontakt  

Forældre og børn

Familie syn - Familierådgivning/terapi
I en familie hænger alle sammen og det, der sker med den ene, påvirker på godt og ondt også de andre. Glædelige begivenheder, individuel trivsel, sygdom og tab påvirker ikke bare alle rent personligt og følelsesmæssigt, men frem for alt det, der foregår imellem familiens medlemmer - deres indbyrdes forhold til hinanden. Vi kalder det familiens samspil og det er kvaliteterne i dette samspil, der i sidste ende afgør, hvordan børn og voksne trives og både udvikler deres individuelle potentiale og fællesskabets styrke.

Vi har alle brug for at føle os værdifulde for hinanden og har brug for følelsesmæssige relationer. Dette er med til at styrke vores selvfølelse og dermed vores livskvalitet. 

Al kommunikation består af indhold (det vi gør/taler om) og proces (måder vi gør det på) og det er processens kvalitet der bestemmer familiens trivsel. Processen består bl.a. af følelser, stemninger, kropssprog, tonefald. Børn reagerer på processen. Det er de voksne der har ansvaret for stemningen i familien.

Samspillet i familien består først og fremmest af forældrenes evne til at omsætte deres kærlige følelser - for hinanden og børnene - til kærlige handlinger, så disse opleves kærlige af modparten. 

Når et medlem af en familie har et problem, har alle i familien et problem og det er de voksne i familien der har ansvaret for at gøre noget ved problemet. Det er aldrig børnenes skyld. 

Børn er ofte de første i familien, der reagerer, hvis far og mor har det dårligt og ikke kan samarbejde hensigtsmæssigt. De er følsomme og kan som en "rader" fornemme og mærke stemningen i familien. Derfor bliver børnene eller barnet ofte symptombærer på at der er noget galt. 

Når far og mor ikke trives, påvirker det børnene, også selvom forældrene prøver at skjule det og tror at barnet er uvidende om problemerne. Børn samarbejder med deres forældre og når der er vanskeligheder i familien kan de komme til at samarbejde "over evne"

Børn sender ofte "signalflag" op, når de har det skidt. De viser i børnenes adfærd, at der er noget i familien der ikke er godt for dem og at der er noget de savner. Nogle af signalerne kan være:

- hovedpine, mavepine

- marridt

- udadreagerende/indadvendt

 - spiseproblemer

- pludselig opstået sengevædning

- søskendekonflikter

- problemer i daginstitution/skole

Her kan familieterapi/rådgivning være en hjælp, hvor en terapeut udefra kan være med til at se, hvad det er der sker i familien. Der arbejdes med familiens indbyrdes relationer, mønstre og kommunikation. Hvert enkelt medlem får hjælp til at give udtryk for sig selv, blive hørt og forhåbentlig forstået af modparten. At få sat ord på det der er svært og det man savner. I bund og grund handler det om, at forældrene tager ansvaret for den/de opståede problemer og finder nye måder at kommunikere og være sammen på, så familien kommer til at trives igen.

 Husk:

at børn ofte er mest værdifulde for forældrenes liv, når de opleves mest umulige, udfordrende, vanskelige.

 

we


 
til toppen fagerkærsvej 7, Gerlev 3630  Jægerspris Tlf.: 2534 9840 -  E-mail: Birgitte@rostoch.dk